360 Graden Feedback

Training en Coaching

HR Rendement

Competentiemanagement


Gedragsverandering

Applicatie ontwikkeling

 

Coachend Leiderschap Competenties

Personal Coach Competenties


Competentiemanagement, uw strategie aan het werk
Pepijn Sonneveld en collega's ondersteunen u bij implementatie en uitvoer op elk gewenst niveau.

Competentiemanagement is een middel om de organisatie én de mensen in samenhang te ontwikkelen. Het verankert hr-processen en helpt deze verder te professionaliseren. De kracht van competentiemanagement ligt in de mogelijkheid een brug te slaan tussen de doelstellingen van de organisatie, de afdeling of het team en de medewerkers die daar binnen functioneren. We maken daarbij onderscheid tussen kerncompetenties (geldend voor alle functies) en functie-specifieke competenties.

Definitie competentie: een geïntegreerd geheel van ontwikkelbare kennis, vaardigheid en houding, die nodig is om een taak of functie succesvol te volbrengen.

Meer weten? Maak gelijk een afspraak voor een gratis adviesgesprek!

Competenties vormen een gemeenschappelijke taal voor gedrag in organisaties. Communiceren over ontwikkelen en beoordelen wordt zo beter mogelijk.

Competenties hebben op verschillende organisatieniveaus betrekking.

 • Op visie niveau worden o.a. historische en culturele waarden en talenten van de organisatie geborgd in de kerncompetenties.
 • Op strategisch niveau gaat het om welke (kern)competenties de organisatie nodig heeft om haar ambities van de komende jaren te realiseren.
 • Op tactisch niveau gaat het om de inzichtelijke planning en toewijzing van capaciteit en competenties (meerjaren-personeelsplanning).
 • Op operationeel niveau vormen competenties de meetbare ankers voor de selectie, beoordeling en ontwikkeling van personeel.
 • Op individueel niveau bieden competenties werknemers een concreet kader om eigen ambities m.b.t. ontwikkeling inzichtelijk te maken.

Bij het introduceren van competentiemanagement kunnen onderstaande stappen in meer of mindere mate aan bod komen :

 • Creëren van betrokkenheid gedurende het gehele invoeringsproces

 • Inventariseren van organisatievisie en -strategie

 • Vertalen van organisatievisie en -strategie naar kerncompetenties

 • Primaire proces en functies analyseren in termen van competenties

 • Competenties kiezen; woordenboek samenstellen

 • Competenties uitwerken (beschrijvingen, meetbare gedragsvoorbeelden)

 • Analyse van capaciteitsverdeling; hr-beleid, planning en toewijzing competenties

 • Competenties invoeren in medewerkerbeoordelingssystematiek

 • Competenties invoeren in medewerkerontwikkelingssystematiek

 • Competenties invoeren in selectieproces

 • Inzetten van 360-graden feedback procedures

 

 Wij vernemen, wederzijds vrijblijvend, graag uw feedback op deze pagina     
     

Brugstraat 7a-2 | 9712 AA Groningen | 050-3183572 | 06-41222662 | KvK 02098930 | Privacybepaling