360 Graden Feedback

Training en Coaching

HR Rendement

Competentiemanagement


Gedragsverandering

Applicatie ontwikkeling

 

Coachend Leiderschap Competenties

Personal Coach Competenties
Leiderschapsontwikkeling
Integriteitsvragenlijst


Integriteitsvragenlijst

Integriteit in organisaties
Integriteit is een steeds populairder wordend onderwerp binnen HR afdelingen en management. Het in dienst hebben van integere werknemers wordt zelfs betiteld als een organisatievoordeel wat een organisatie uiteindelijk een belangrijke speler maakt op de markt.

Relatie integriteit met prestaties
Integriteittesten zijn oorspronkelijk ontwikkeld om oneerlijkheid bij sollicitanten en werknemers te detecteren zonder polygrafische testen of leugendetectoren in te zetten. Daarnaast worden integriteittesten ook gebruikt voor het voorspellen van ‘Counterproductive work behaviors’ (CWB, niet-productieve instelling van werknemers). De positieve relatie tussen integriteit en werkprestaties is uit meerdere wetenschappelijke onderzoeken naar voren gekomen. Een lage score op integriteit hangt samen met een lage productiviteit in werksituatie en een lage mate van succes.  

Morele omgangsnormen
Naast werksucces wordt er ook een relatie gevonden met ‘Organizational Citizen Behavior’ (OCB), het sociale gedrag naar collega’s en/of voor de organisatie dat niet direct tot zijn of haar functie behoort en niet beloond wordt door middel van een bonus. Dit gedrag is belangrijk voor succesvolle teamprestaties of zelfs organisatieprestaties.
In organisaties worden mensen met morele principes en die belang hechten aan waarden als eerlijkheid, vertrouwen en integriteit hoog gewaardeerd. Dit zijn dus prettige collega’s om mee samen te werken. Een goede werksfeer leidt ook tot betere prestaties.

Het meten van Integriteit van medewerkers.
Om een goed beeld te krijgen hoe het is gesteld met de integriteit van werknemers kan er getest worden middels het gebruik van een 360 feedback instrument. Hiermee wordt ondervangen dat mensen een te positief beeld van zichzelf schetsen. Immers bij 360 feedback geven collega's, leidinggevende, klanten, etc. namelijk ook hun beeld van het gedrag van de beoordeelde. Mensen kijken dan (over het algemeen) wel uit zichzelf te veel op de borst te kloppen. Dit levert een meer betrouwbare meting van de integriteit van een persoon.

Instrument en Proefafname
Wanneer u als organisatie geïnteresseerd bent in het meten van integriteit van uw medewerkers, beschikt Bureau Pepijn Sonneveld over een door Mette Strubbe op de Rijksuniversiteit Groningen ontwikkeld instrument hiervoor. Klik hier voor een gratis proefafname, die u zelfstandig kunt invullen.

 Wij vernemen, wederzijds vrijblijvend, graag uw feedback op deze pagina     
     

Brugstraat 7a-2 | 9712 AA Groningen | 050-3183572 | 06-41222662 | KvK 02098930 | Privacybepaling