Privacybepaling

Met betrekking tot haar dienstverlening verklaart PEPIJN SONNEVELD in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door Pepijn Sonneveld, dat het volgende privacyreglement van toepassing is:

  1. PEPIJN SONNEVELD is er mee bekend dat de door de opdrachtgever verstrekte gegevens over cliënten persoonsgegevens zijn in het kader van de wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Deze gegevens worden behandeld met inachtneming van hetgeen in de WBP en de wet SUWI is bepaald.
  2. De door de opdrachtgever verstrekte gegevens betreffende cliënten worden uitsluitend bestemd voor het doel waarvoor ze zijn overgedragen.
  3. PEPIJN SONNEVELD behandelt alle informatie over individuele cliënten die zij ten behoeve van de uitvoering van een met opdrachtgever gesloten contract verkrijgt vertrouwelijk. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, behalve indien dit past binnen de afspraken die zijn gemaakt in het trajectplan of indien PEPIJN SONNEVELD hiertoe wettelijk verplicht is.
  4. Indien in het kader van het trajectplan persoonsgegevens aan derden verstrekt worden wordt bij de verstrekking hiervan gehandeld in overeenstemming met het privacyreglement en de WBP.
  5. PEPIJN SONNEVELD geeft haar cliënten uitleg over het privacyreglement en de WBP.
  6. PEPIJN SONNEVELD vraagt de cliënt schriftelijke toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens en het eventueel verstrekken hiervan aan derden indien dit past binnen de afspraken die zijn gemaakt in het trajectplan.Wij vernemen, wederzijds vrijblijvend, graag uw feedback op deze pagina
     
     

Brugstraat 7a-2 | 9712 AA Groningen | | KvK 02098930 | Privacybepaling

Home Meer over Pepijn Meer over Coaching Contact